LANDSCHAPSBIOGRAFIE

Beknopte landschapsbiografie


Ontdek hoe er bij ons op het zand gewerkt en geleefd werd en laat je inspireren


Wat maakt Grobbendonk en Vorselaar zo uniek?

Via de methodiek van de landschapsbiopgrafie krijgen we vat op de complexe en meerlagige landschapsgenese. Dit geeft inzicht en toont welke elementen hoge waarden hebben en wat we zo belangrijk aan het landschap vinden om voor de toekomst te bewaren en te versterken.

Landschapsbiografie


Een landschapsbiografie laat zien hoe een gebied zich door de wisselwerking van mens en natuur heeft ontwikkeld. Dat geeft inzicht in de manier waarop het verleden doorwerkt in onze huidige leefomgeving. Zo kan een landschapsbiografie een waardevolle bijdrage leveren aan (gemeentelijke) omgevingsvisies, die immers niet alleen een beschrijving van de fysieke leefomgeving bevatten, maar ook de opgaven en ambities voor de toekomst.

Landschap is een breed begrip. Het behelst niet alleen archeologie, historische geografie en historische bouwkunde, maar bijvoorbeeld ook economische ontwikkelingen, ecologie en plaatsnaamkunde. Al deze vakgebieden vormen lagen. En al die lagen zijn nodig om verbanden en patronen te ontdekken en te begrijpen.

Mondelinge geschiedenis maakt een belangrijk onderdeel uit van de landschapsbiografie. Ken je nog verhalen? Heb je oude foto's met waarop het landschap of het landelijk leven op te zien is? 

Laat het ons snel weten!

Mondelinge geschiedenis maakt een belangrijk onderdeel uit van de landschapsbiografie. Ken je nog verhalen? Heb je oude foto's met waarop het landschap of het landelijk leven op te zien is? 

Laat het ons snel weten!