OVER HET PROJECT

Een 13-eeuwse watermolen, wandelparadijs De Lovenhoek, vele hectaren aan topnatuur, karaktervolle kasteeldomeinen, een resem aan streekproducten en de bruisende Vallei van de Kleine Nete. Zet deze elementen rechtstreeks in verbinding met mekaar en je creëert een waardevol verbindend landschap. Alleen zijn er nog heel wat uitdagingen: het landschap blijkt nog te versnipperd momenteel. Samen met gemeentebesturen Grobbendonk en Vorselaar gaan we de uitdaging aan in het LEADER-project ‘Verbindend Landschap’.


Om via co-creatie een aantrekkelijk, ‘future-proof’ en ontsloten landschap op terrein te kunnen realiseren doorlopen we verschillende fasen. Eerst analyseren we het projectgebied grondig. We kiezen voor een interdisciplinaire benadering. Dit wil zeggen dat we meerdere kennisdomeinen combineren waardoor een vollediger beeld ontstaat. Vanuit verschillende invalshoeken maken we een landschapsscan van Vorselaar en Grobbendonk. In 2022 willen we vanuit deze analyse grondeigenaars aanbieden om samen met de besturen en onze landschapswerking het landschap verder te verfraaien en verbinden.